Sri Lanka’dan veteriner ilaçları bayiliği talebi

Sri Lankalı bir firma büyükbaş hayvanlar için kullanılmak üzere enjektabl ilaçlar satın almak istiyor.

Sri Lanka ekonomisi ticaret ağırlıklı bir yapıya sahiptir, toptan ve perakende ticaret (iç pazardaki ürün ve hizmet ticareti ile dış ticareti kapsamaktadır) 2011 yılı rakamlarına göre GSYİH’nın %21’ini oluşturmaktadır ve GSYİH içindeki en büyük alt sektördür.

Sri Lanka ticaret ortamı anlamında Güney Asya’daki en liberal ülkelerden biridir, ancak ülkenin yüksek ithalat eğilimi sürekli bir dış ticaret açığına neden olmaktadır. Uluslararası ticaret, ağırlıklı olarak başkentte yoğunlaşmıştır ve tüm ihracat ve ithalatın %90’ı Kolombo Limanı’ndan geçmektedir. Çok sayıda küçük ve orta ölçekli ithalatçı mevcut olmasına rağmen, 20 ila 30 adet görece büyük firma uluslararası ticaretin büyük bir kısmını gerçekleştirmektedir. Çok az sayıda ithalatçı ülkenin diğer bölgelerinde dağıtım ağlarına sahiptir, ithalatçıların çoğunluğu doğrudan bölgesel dağıtımcılara veya perakendecilere toptan satış yapmaktadır.

İmalat sanayi üretiminin büyük bir kısmı özel sektöre ait ihracat odaklı üretim tesislerinde gerçekleştirilmektedir. İmalat sanayinde başı hazır giyim sektörü çekmektedir. Diğer yandan gıda ve içecek, kimyasal ürünler, kauçuk ürünler üretimi de önem taşımaktadır. Tarım sektörünün hasılası azalmaktaysa da, işgücünün üçte birini istihdam ettiğinden ve imalat sanayiyle, hizmetler sektörüyle güçlü dolaylı bağları nedeniyle sektör GSYİH açısından önemini korumaktadır.

Sri Lankalı bir firma büyükbaş hayvanlar için kullanılmak üzere enjektabl ilaçlar satın almak istemektedir.

Paylaş:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp