NRT Best Plus “Her Daim Daha İyiye”

NRT Best Plus "Her Daim Daha İyiye"

Sığırlar için; vitamin, iz element, ihtiyacını sağlamak ve yemin daha iyi sindirimine destek olmak amacıyla,
ton yeme 1 kg karıştırılarak kullanılır.

Vitamin D2 ile birlikte kullanılmaz. Sığırlarda geviş getirmenin başlamasından sonra yem maddesindeki bakır düzeyinin 20 mg/kg’nin altında olması durumunda yüksek molibden ve sülfür içerikli çayır mera otları sığırlarda bakır yetersizliğine neden olabilir. Peletleme yapılması durumunda maya aktivitesi azalabilir.