Yeni Ürünümüz Vetamin XL Çıktı

Yeni Ürünümüz Vetamin XL Çıktı

Sığırlar için; Vitamin, iz element, ihtiyacını sağlamak ve verim artışı amacıyla, ton yeme 1 kg karıştırılarak kullanılır.

Sığırlarda geviş getirmenin başlamasından sonra yem maddesindeki bakır düzeyinin 20 mg/kg’nin altında olması durumunda yüksek molibden ve sülfür içerikli çayır mera otları sığırlarda bakır yetersizliğine neden olabilir.