OptiRumen 100gr

Açıklama

Kullanım Şekli

Ruminantlarda ve atlarda sekum aktivitesini uyarmak, basit indigesyonların tedavisine destek olmak, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak ve yemin daha iyi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla büyükbaş hayvanlara oral olarak 33 gr/gün (paketin 1/3) dozunda kullanılmalıdır.

Uyarılar/Ters Etkiler

Çocuklardan uzakta saklayınız. Vitamin D2 ile birlikte kullanılmaz. Sığırlarda geviş getirmenin başlamasından sonra: Yem maddesindeki bakır düzeyinin 20 mg/kg’ ın altında olması durumunda yüksek molibden ve sülfür içerikli çayır mera otları sığırlarda bakır yetersizliğine neden olabilir. Koyunlarda kullanılmaz. Kullanıcı güvenliği için kullanım esnasında solunum korunmalı, gözlük, eldiven takılmalıdır. Nemli, ambalajı bozulmuş ürünleri kullanmayınız. Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. Bütün önlem ifadeleri okuyup anlaşılmadan temas etmeyin. Çevreye verilmesinden kaçının. Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu, yüz koruyucu kullanın.

Gözle Temas Halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarın. Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru, hekimi arayın. Kilit altında saklayın. İçeriği ve kabı yerel, bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası yönetmeliğe uygun şekilde, zararlı veya özel atık toplama noktasında bertaraf edin.

Depolama Şekli
Serin, kuru ve ışıksız ortamda saklanmalıdır

BU BİR İLAÇ DEĞİL, YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.