Vetfeed Besiguard

Büyükbaş Hayvanlar İçin

Açıklama

  • Yüksek kaliteli canlı maya içeriği ile asidozis ve gaz oluşumunun engellenmesinde kilit rol oynar.
  • Solunum yolu enfeksiyonlarında ve diğer viral hastalıklarda oluşacak hasarı minimuma indirir.
  • Rumen metabolizmasını düzenler ve immün sistemi uyarır yemden yararlanmayı artırır.
  • Karkas randımanını artırır.