NİACİN PREMİKSİ

Açıklama

Süt sığırlarında üretilen sütün miktar ve kalitesini arttırmak amacıyla kullanılır.
Her 1 kg’de 200.000 mg niacin içerir.
Ambalaj: 25 kg’lik ambalajlarda bulunur.