Vetmix IODE IODURE

Category:

Açıklama


FORMüLASYON ŞEKLİ:
Antiseptik Merhem
% 2 İyot % 1 Potasyum İyodür % 2 İPA % 95 Vazelin

Kullanım Şekli ve Dozu:
VETMİX IODE IODURE içerdiği iyot sayesinde kuvvetli bir germisid olduğundan lokal antiseptiktir. Ayrıca irritan kostik nekrozan dekonjessiyonandır. Resolutif revulsif etkisi vardır. Veteriner hekim başka bir şekilde önermedikçe kullanılışı daima haricen yara ve deri üzerinedir. 3-4 gün süreyle kullanılır.Gebe hayvanların kullanımında herhangi bir sakınca yoktur.20’Cde 5dk içerisinde etki eder.

ÜRÜN TİPİ(3): Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler.
Zehirlenme belirtileri: Geniş ve ileri derecede yanıklar ile böbrek fonksiyonları yetersiz hayvanlarda kullanılmamalıdır. İyoda duyarlı hayvanlarda kullanılmamalı.
LD50 İyot(akut Oral)(Sıçan) : 14.000mg/kg
LD50 VETMİX IODE IODURE (akut oral) (Sıçan) : 280.000mg/kg

İlk Yardım Önlemleri:

Deri teması: Hipertroidli hastalarda temas edilmemeli deri temasında bol su ile yıkanmalı.
Göz teması: Gözlerde irritasyon, kuvvetli gözyaşı ve gözlerde yanmalar olur. Bu durumda bol su kullanılarak yıkama yapılmalıdır.
Solunulması: Solunum sistemi mukozasını irrite edebilir. Bu durumda kişi temiz havaya çıkartılmalıdır.
Yutulması: Eğer yutulursa hastaya bol su içirin ve hemen doktora götürün.
Antidotu ve gerekli bilgiler: Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMANI(UZEM)’NİN144 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ

Ürün Kullanılırken Ve Depolanırken Dikket Edilmesi Gereken Hususlar:

R36/38 Gözler ve cildi tahriş edicidir. R67 Buharlı uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S24/25 Göz ve cilt ile temastan kaçınınız. S26 Göz işe temasında derhal bol su ile yıkayın ve S46 yutulması halinde derhal doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. S37 Uygun eldiven giyin S64 yutulması halinde bol su ile ağzı çalkalayın (bilinci yerinde ise)
Etken madde olan iyot, iyota duyarlı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Geniş ve ileri derecede yanıklar ile böbrek fonksiyonları yetersiz hayvanlarda kullanılmamalıdır. Açık ve çok geniş yaralarda kullanılmamalıdır. 25’C’nin altında serin ve kuru ortamlarda ambalaj içerisinde saklanmalıdır.